Mordbrand.

Natten till den 1 dennes nedbrann ladugårdshusen hos husbonden Jakobs i Rone. Olyckan har uppkommit genom mordbrand af svagsinta pigan Lina Grönström, hvilken länge ansett sig böra hämnas en i hennes inbillning liden oförrätt.
Om vi ej misstaga oss var det samma qvinna, som för några dagar sedan beredt sig tillfälle komma in i St. Karin och der väldeligen predikade för en på torget talrikt samlad åhörarekrets. Återigen har läseriet antagligen kräft ett offer.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 Juni 1874
N:r 43

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *