Jemlikt 4 § i lagen

angående handelsregister, firma och prokura, den 13 Juli 1887, kungöres att i handelsregistrets afdelning för enskilde näringsidkare och handelsbolag denna dag intagits anmälan af
Anna Lovisa Nilsson att hon ämnar idka handelsrörelse i Lärbro socken under firma Anna Nilsson.
Visby i Landskansliet 19 November 1888.
E. POIGNANT.
Johan Hambræus.

Jemlikt 4 § i lagen angående handeleregister, firma och prokura, den 13 Juli 1887, kungöres att i handelsregistrets afdelning för enskilde näringsidkare och handelsbolag denna dag intagits anmälan af
Johannnes Olof Jacobsson att han Lämnar uttfiva handel i Vänge socken under firma J. O. Jacobsson.
Visby i Landskansliet 22 November 1888.
E. POIGNANT.
Johan Hambræus.

Jemlikt 4 § i lagen angående handelsregister, firma och prokura den 13 Juli 1887, kungöres att i handelsregistrets afdelning för enskilde näringsidkara och handelsbolag denna dag intagits anmälan af
Carl Oscar Bokström att han ämnar utöfva handel i Hemse socken under firma Oscar Bokström.
Visby i Landskansliet 22 November 1888.
E. POIGNANT.
Johan Hambræus.

Gotlands Allehanda
Fredagen 23 November 1888
N:r 94

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *