Lina skyttegille.

En ledamot inom Lina skyttegille tycker att det är besynnerligt, hvarför just detta gille skall vara uteslutet från såväl skjutöfningarna inom gillet som och från länställingarna. På två år är icke skyttegillet anmäldt till någon länstäfling. Nåväl detta kanhända är en glömska af styrelsen! Men apropå, om vi skulle göra en liten titt öfver kassabehållningan sedan förlidet år och äfven för detta året, så frågas vänligen hvad dessa medel blifvit använda till. Ins. tror fullt och fast att dessa medel skulle inom gillet utdelas till den eller dem som visat sig vara de skickligaste skytterna.
Förlidet år, när gillet hada sina skjutöfningar, måste hvarje ledamot erlägga 10 öre till ett så kalladt skyddstält, icke för regn, utan för den varma och brännande solen, som tycktes så mycket inverka på styrelsen, att svalkan inom detta tält var beköflig. Men annorlunda är det i år; nu hafva vi nästan full vinter, så att ett varmt vinterplagg är mera behöfligt än ett skyddstält, mot solen. Därför äro ledamöterna af gillet beredvillige att erlägga samma afgift i år, som förlidet år; med 10 öre.

Gotlands Allehanda
Fredagen 23 November 1888
N:r 94

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *