Ångbåten \”Flora\”

kapten Söderström ankom hit i går från Ronehamn, med last af machindelar till ett värde af 150,000 kronor. Ångaren kommer att ytterligare intaga här upplagda dylika samt derefter afgå till Stettin. Detta är sista återstoden af den hösten 1872 vid Hamra strandade engelska ångaren \”Edvard Havkins\” last, som var assurerad till närmare halfannan million kronor.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 Maj 1874
N:r 42

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *