Utmätningsauktion i Ardre.

Fredagen den 14 nästkommande December kl. 11 före middagen hålles här å landskansliet utmätningsauktion till försäljning af J. Bergströms egande en tredjedel af 3/16 mant. Vesterby i Ardre socken; egande de, hvilka halva fordran, som skall ur egendomen gäldas, eller annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, att sin rätt dervid bevaka.
3/16 mtl Vesterby, som är försedt med bonings- och ladugårdshus, utgöres af omkring 20 tunnl. åker, 6 tunnl. äng, 40 tunnl. utdikad men ännu icke odlad myrmark och 190 tunnl. hagmark med skog, fullt tillräcklig för husbehof; och har Bergströms andel i denna fastighet blifvit saluvärderad till 2,000 kronor.
Visby i Landskansliet 6 November 1888.
E. POIGNANT.
Johan Hambraeus.

Gotlands Allehanda
Fredagen 9 November 1888
N:r 90

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *