Landstingsmannavalet

den 11 d:s inom Gotlands södra härad utföll sålunda, att för året utsagos, till Landstingsmän, (i första omröstningen) nämndemannen Olof Pettersson Burge i Lefvide med 32 röster af 37 algifna, nämndemannen Olof Reinhold Pettersson Liffride i Stånga med 23 röster och riksdagsmannen Ludvig Norrby Stenstugu i Fardhem äfven med 23 röster, alla tre omvalda, samt handlanden J. P. Jacobsson å Burgsvik med 20 röster, nyvald, äfvensom, i andra omröstningen, fanjunkaren Fredrik Palmqvist Petsarfve i Eke med 20 röster. Till suppleanter omvaldes (i första omröstningen), godsegaren Helmuth Wöhler å Klintehys i Klinte socken och gästgitvaren Carl Skönlund Kyrkeby i Etelhem socken, hvardera med 20 röster, (i andra omröstningen) hemmansegaren John Söderdahl Boles i Eskelhems socken med 26 röster samt nämndemannen Jacob Jacobsson Svarfvare i Klinte socken med 22 röster, och invaldes slutligen (i andra omröstningen) afgående landstingsmannen Oscar Pettersson Odvalls i Linde socken med 18 röster till suppleant, efter, till landstingsman valde fanjunkaren Palmqvist.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 20 Maj 1874
N:r 39

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *