Utmätningsauktion i Träkumla.

Fredagen den 16 nästkommande November kl. 12 middagen hålles här å landskansliet utmätningsauktion till försäljning af Olof Pettersson tillhöriga lägenheten Söderhagen i Träkumla socken; egande de, hvilka halva fordran, som skall ur egendomen gäldas, eller annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, att sin rätt dervid bevaka.
Denna fastighet är försedd med bonings- och ladugårdshus, utgöres af omkring 80 tunnland jord, hvaraf omkring 20 tunnl. äro uppodlade till åker och klet öfriga utgöres af hagmark med yngre skog, samt har blif vit saluvärderad till 1500 kronor.
Visby i Landskansliet 11 Oktober 1888.
E. POIGNANT.
Johan Hambræus.

Gotlands Allehanda
Fredagen 12 Oktober 1888
N:r 82.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *