En större egendomshandel

afslöts härstädes sistlidne lördag, då egendomen Taksten en af de största och vackraste på Gotland, gemensamt inköptes af konsuln och riddaren J. P. Stare, grosshandlaren C. Procopée och possessionaten K. Björkman för 85,000 kronor, hvilken summa vid köpets uppgörande kontant erlades. Säljaren var hr A. B. Sidenmark, hvilken för ett par veckor sedan inköpt den af herrar Bolinder i Stockholm.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 13 Maj 1874
N:r 37

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *