Auktion.

Genom offentlig och frivillig auktion som Onsdagen den 18:de nästkommande Februari kl. 12 (XII) middagen förrättas å stället, låter Handlanden J. F. Kahl till den högstbjudande försälja sina å Tjelders hemman i Boge belägne åbyggnader, bestående af ett nyligen uppfört bonindshus juste en uthusbyggnad båda af träd, jemt ett tunnland jord afsöndrat från berörde hemman på alltid. Lägenheten belägen utmed allmänna vägen får genast tillträdas af köparen som, om köpeanbudet efter förbehållen pröfning antages, bör vara beredd att genast eller sednast 14 dagar efter auktionen erlägga 1/3-del af köpeskillings-beloppet och återstoden terminvis efter öfverenskommelse med ägaren. Vidare underrättelse meddelas vid auktionstillfället.
Hejnum den 27 Januarit 1874.
BERNH. BOLIN
anmodad auktionsförrättare.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Januari 1874
N:r 9

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *