Wisby arbetareförening

hade i söndags sitt ordinarie sammanträde, dervid flera nya ledamöter invaldes och de nyantagne, af konungens befallningshafvande stadfästade stadgarne upplästes.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 Januari 1874
N:r 8

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *