Aflidne

kaptenen och Riddaren Carl Holmbergs borgenärer varder härigenom kallade att sammankomma å Stadshotellet härstädes onsdagen den 11 instundande februari kl. 5 e. m., i ändamål att granska upprättadt förslag, samt derjemte höras i frågor om försäljning å auktion af åtskilliga ännu utestående fordringar.
Wisby den 24 Januari 1874.
Rättens Ombudsman.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Januari 1874
N:r 9

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *