Väderleken.

En orkanlik storm har under ett par dagar rasat härstädes. Ett af de stora stenblock, som under förra stormen uppkastades på nya vågbrytaren, har nu af de väldiga vågorna införts i yttre hamnen. Batteribacken vid gamla hamnen är så undergräfven af hafssvallet, att det derstädes uppstälda salutbatteriet, måst flyttas.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 Januari 1874
N:r 8

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *