Tullverket.

Till erhållande af den lediga tullinspektorstjensten i Slite å Gotland hafva såsom sökande sig anmält: tulluppsyningsmännen J. Ringbom, O. Leuktén, J. Hasselqvist, W. Collie, C. J. Sätterland och J. F. Hagström, öfveruppsyningsmännen E. G. K. Moëll och J. E. Barck, kammarskrifvaren E. Röing, kustsergeanterna A. Wallengren och K Nilsson samt tullinspektoren O. Risberg.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 Januari 1874
N:r 8

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *