Utmätningsauktion.

Lördagen den 22 nästkommande September kl. 11 före middagen hålles här å landskansliet utmätningsauktion till försäljning af för L. Ringboms skuld intecknade 1/4 mantl. Ringvide å Fårö; egande de, hvilka halva fordran, som skall ur egendomen gäldas, eller annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, att sin rätt dervid bevaka.
Denna fastighet är försedd med bonings- och ladugårdshus, innehar 10 tunnl. 23 kappl. åker, 12 tunnl. 30 kappl. äng, 7 tunnl. 23 kappl. odlingsmark och 42 tunnl. 19 kappl. skogs- och betesmark samt är saluvärderad till 4,000 kroner.
Visby i Landskansliet 15 Augusti 1888.
E. POIGNANT.
Johan Hambræus.

Gotlands Allehanda
Fredagen 17 Augusti 1888
N:r 66.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *