Utmätningsauktion i Othem.

Fredagen den 21 nästkommande September kl 12 middagen hålles här å landskansliet utmätningsauktion till för säljning af Nils Nilssons egande 21/128 mant. af Ytings kronoskattehemman i Othem socken; egande de, hvilka halva fordran, som skall nr egendomen gäldas, eller annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, att sin rätt detvid bevaka.
Denna fastighet är försedd med bonings- och ladugårdshus, innehar 107,33 qvadr-ref åker, 30 95 qv.-ref äng, 89,21 qv.-ref odlingsmark och 3,49 qv.-ref afrödningsjord samt omkrig 180 qv.-ref oskiftad skogs- och betesmark och har blifvit saluvärderad till 3,500 kr.
Visby i Landskansliet 15 Augusti 1888.
E. POIGNANT.
Johan Hambræus.

Gotlands Allehanda
Fredagen 17 Augusti 1888
N:r 66.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *