Prinsessan Eugénie

öfvervar i onsdags eftermiddag en i Goodtemplarlarsalen vid Mellangatan anordnad försäljning för de blinda på Gotland. Prinsessan mottogs vid sin ankomst vid 4-tiden af sång, utförd af stadsmissionens sångkör, hvarpå pastor Hasselberg höll ett kort föredrag och en psalmvers afsjöngs. Efter ytterligare sång af sångföreningen, vidtog försäljningen, som med lif och lust fortgick flere timmar. Tack vare prinsessans frikostighet, steg inkomsten af försäljningen till 575 kronor. Prinsessan var ovanligt rask och kry Samt gick omkring, samtalande med de närvarande blinda, hvilka hon likaledes lät undfägna med kaffe.
Afresan till Fridhem skedda vid 8 tiden på aftonen.

Gotlands Allehanda
Fredagen 17 Augusti 1888
N:r 66.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *