Prisskjutning.

Söndagen den 1:sta nästkommande September anställas allmän läflings- och prisskjutning å jägaregillets skjutbana vid Österport och inbjudas stadens och länets resp. skyttar att deri deltaga. Täflingen verketälles med 5 skott emot tioringad tafla å 120 meters (400 fots) afstånd, och få dervid gevär af hvad slags konstruktion som helst användas.
Prisen, bestående i penningar, äro till beloppen beroende af antalet deltagare i täflingen, ocb torde skyttarne sjelfva medhalva tillräcklig ammunition.
Vid anmälningen, som börjar kl. 8 f. m. å skjutbanan, erlägges af hvarje deltagare 2 kr. 50 öre.
Skjutningen börjar kl. 9 f. m.
Om tiden medgifver kommer att anställas extra insatteskjutning, och, om möjligt, äfven med hagelgevär, å upp kastade glaskulor.
J. N. Lindbom.
Carl Alyhr.

Gotlands Allehanda
Fredagen 17 Augusti 1888
N:r 66.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *