Stadens auktionskammare.

Torsdagan den 30 Aug. kl. 12 på dagen låta sterbhusdelägarne efter framlidne doktor P. A. Säve genom offentlig auktion å stadens auktionskammare försälja: fastigheten nr 27 S:t Hansrotans 2 qvarter vid Läroverksplanen. Af köpeskillingen skall 500 kr. erläggas vid klubbslaget. Närmare upplysningar meddelar handl. Hugo Pettersson, Vid samma tillfälle försäljes äfven sterbhusets qvarvarande lösören, bestående hufvudsakligast af Linne såsom: lakan, örongottsvar, borddukar, bordkläden, servietter och handdukar m. m. hvarföre betalningen skall erläggas kontant.
Visby i Aug. 1888.
Auktionskammaren.

Gotlands Allehanda
Fredagen 17 Augusti 1888
N:r 66.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *