Passagerarelista.

Från Stockholm med Visby 16 Aug.: kamrer Bergman med fru, frih. von Gedda, bröderna Wilsson, stadskassör Frendin, ritlärar Lövengren, juvelerare Pettersson, svärdsfejare Ek, skollärar Hagström, hrr Kjellmark, Stark, Axelsson, Schroff, Henning, Hedman, Prien, Buck, Gunnarsson, Johansson; fru Skytte; fröknarna Muntén, Forsberg samt 6 däckspassagerare.

Med Klintehamn 17 Aug.: konsul Grubb, professor Lang, grossh. Svensson, hrr Klingvall, Wolf, Klingvall, Eüde, Svensson, Bokström; fru Jacobsson med son; fröknarna Bohman, Ahlberg samt 7 däckspassagerare.

Med Dagmar 16 Aug.: häradsh. Berggren, apotekar Arbman, musikdirektör Pettersson, ingeniör Arnell, skollärar Gahnström, hrr Lindström, Hedbom, Sundblad, Andersson; fru:na Lindblom, Gahnström, fröknarna Ridelius, Billström, Eriksson, Post, Carlsson, Vestholm samt 10 däckspassagerare.

Från Stettin med Tjelvar 16 Aug.: grosshandl:ne Hoech, Söderström, dr Schwartzback, hrr Wisman, Malbrane med fru, Roxstel, Just, Krosingk, Strömberg, Fachlich med fru, Dankwardt; fru Gebel; fröken Söderström.

Gotlands Allehanda
Fredagen 17 Augusti 1888
N:r 66.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *