Länets pröfningsnämd

börjar sina förhandlingar lördagen 22 nästa September kl. 10 f. m. De af länsstyrelsen an utsedda ledamöterna i denna nämd äro: handlandena K. J. Björkander och Alfred Palm, gördelmakaren P. A. Hallgren, direktören K. W. Gardell i Endre, hemmansägaren P. Johansson Vellarfve i Roma, kyrkoherden K. F. Reuser i Stenkyrka, godsägaren M. Larsson Skäggs i Veskinde, handlanden Ferd. Nyström i Slite, godsägaren J. K. Löfvenberg å Fårösund, kaptenen K. T. Broandar i Källunge, nämde. mannen L. P. Christensson Norrbys i Hörsne, kyrkoherden Ernst Berglund i Östergarn, skolläraren K. Pettersson i Vestergarn, hemmansägaren A. J. Bergman Botvide i Sanda, handlanden R, Snöbohm i Klinte, häradsdomaren O. Pettersson Burge i Levide, fanjunkarna O. Hallbom i Silte, handlanden J. T. Jacobsson i Burgsvik, hemmansägaren P. Jespersson Burge i Hafdhem, skolläraren Karl Qviberg i Garda, och hemmansägaren L. Johansson Bönda i Lau.

Gotlands Allehanda
Fredagen 3 Augusti 1888
N:r 62.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *