De, som vid försäljningen

af iland bergade inventarierna från strandade skeppet Palais Gallien den 4:de Januari vid Bandelunda i Burs och 18:de Februari å Ronehamn begagnade sig af betalningsanstånd anmanas härmedels att sina inrop restfritt inbetala onsdagen den 11 instundande Juli kl. 1 e. m. vid Värdshuset å Ronehamn, kl. 3 e.m. vid Reinhold Hansson, Bandelunda i Burs och kl. 5 e. m. hemma hos undertecknad. Derefter qvarstående rester utsökes ofördröjligen.
Burs den 25 Juni 1888.
C. H. Löfveberg.

Gotlands Allehanda
Fredagen 29 Juni 1888
N:r 52

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *