Passagerarelista.

Från Stockholm med Gotland 23 Juni: ryttmästar Strussenfelt, kronofogden Ekelund, hrr Cramér, Malmros, Samuelsson, Cramér, Granberg, Schiött, Leaiz, Bolin, Andersson, Bergman, Enlund; fruarna Thunborg, Landin, Hallgren; frökana Tingberg, Graham, Jacobson, Nilsson.

Med Tjelvar, 24 Juni: baron Wrangel, major Rosenqvist, löjnant Sylvan, riksdagsman Liss O. Larsson, hrr Nerman, Almgren, Ericksson, Klint, Strömvall, Liedman, Klint, Kindström, Hedin, Klint, Sönstedt med fru, Blomgren, Bergvall, Andersson, Fristedt, Zettergren, Holmgren, Johansson, Reukmer (till Stettin), Lundin, Timgren, Engström, Ekberg, Johansson, Fredsberg, Lindström, Andersson, Carlberg, Johansson, Andersson, Hagen, Bjenson, Malmström, Carlson, Lagerfelt, Ek; fruarna Ek, Lundström, Höglund; frökana Molander, Holmqvist, Strömvall, Johanson, Högstadius samt 38 däckspassagerare.

Från Stockholm via Norrköping med Dagmar 24 Juni: redktör Axelsson, löjtnant Schenström, hrr Åkerman, Hohle, Ljungberg, Wahlberg, Levin, Nilsson med fru, Rosendahl, Olsson, Sandstedt, Sjöberg, Eriksson, Hartman, Kürtzeh, Johansson, Fredmark, Yttergren, Wikström, Brunberg, Nilsson, Svensson, Hedlund, Nilsson, Bengtson, Andersson, Ljungqvist, Åberg, Swartz, Elgman, Johansson, Hammer, Andersson, Östling; fruarna Sundstedt, Johanson, Wahlberg, Seger, Kindahl, Jernqvist; fröknarna Andersson, Johansson, Bolin, Pettersson.

Från Kalmar med Visby 24 Juni: kommendör Pantzerhjelm, fabrikör Hallgren, dokt. Munck, hrr Hägg, Carlsson; friherrinnan Cederström med dotter; fröknarna Thomson, Clevback, Persson samt 23 däckspassagerare.

Gotlands Allehanda
Måndagen 25 Juni 1888
N:r 51

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *