Jaktförbud i Hall.

På förekommen anledning erinras härmed, att all jakt, således äfven å vildkanin och ekorre, är förbjuden, å samtliga af undertecknad arrenderade jaktmarker inom Halls socken. Allt obehörigt passerande över samma marker med skjutvapen eller hund är likaledes förbjudet.
Öfverträdelse häraf kommer hädanefter ovillkorligen att lagligen beifras utan afseende å person. Den, som lämnar anvisning å fällande bevis om dylik öfverträdelse, erhåller, om det gäller jakt å hare eller fågel 25 kronor och i andra fall 10 kronor.
Visby den 19 december 1928.
Hjalmar Endre.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 20 December 1928
N:r 299

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *