Haveri-auktion å Fårösund.

Genom offentlig auktion, som förrättas Fredagen den 4 Januari 1929 kl. 12 midd. å Fårösund, kommer att för vederbörandes räkning i ett utrop försäljas vraket av å Bungeör strandade tyska motorålsmpen ”Käthe” jämte ankare, kettingar samt 24 hk. ”Denker-Bronz-Motor”, 2 cylindrig med bronspropeller. Samtidigt säljes även i smärre utrop de från nämnda fartyg redan ilanbärgade inventarierna, bestående av segel, tågvike m. m.
Närmare upplysningar lämnas å undertecknads kontor.
Visby den 19 Dec. 1928.
Carl E. Ekman.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 20 December 1928
N:r 299

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *