Ett fall af mjältbrand,

som dock lyckligtvis ej följts af flere, inträffade för några dagar sedan hos hemmansägaren Hans Persson, Bertelsmässa i Hamra, i det ett kokreatur måste nedslagtas såsom behäftadt med nämda farliga sjukdom. Af det till länestyreleen från länsveterinären insända protokollet öfver undersökningen af fallet, konstateras sjukdomen hafva varit mjältbrand. De vid sådant tillfälle lagstadgade renings- åtgärderna vidtogos. Allt innanrede i koladugården raserades, golftiljorna uppbrötos, och all innevarande spillning uppbrändes tillika med det döda djuret.

Gotlands Allehanda
Måndagen 18 Juni 1888
N:r 49

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *