En pipa tobak

skulle en 18-årig lärjunge vid högre allmänna läroverket härstädes i lördags qväll vid 1/2 6-tiden i all gemytlighet tända i ett invid Trojeborg beläget risskjul, tillhörigt auditör Engström. Men det lyckades ej bättre, än att hela riskojan fattade eld och inom några ögonblick stod i ljus låga. Pojken blef rädd och försvann så fort sig göra lät. När polisen med några man kom dit för att släcka elden, var skjulet redan nedbrunnet, så att dermed var ingenting att göra. Men gräset omkring hade fattat eld långt uppåt den bakom liggande bergåsen. Efter en kort stund släcktes emellertid elden.
Den ödesdigra tobakspipan har nu blifvit föremål för en anmälan till rektor.

Gotlands Allehanda
Måndagen 18 Juni 1888
N:r 49

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *