Våra mejerier ökas i rask fart.

Under en resa, som landshöfding Poignant jämte agronomen Kihlberg nyss gjort till länets nordliga delar och hvarifrån de i går återkommo, halva nämligen sammanträden hållits dels i tisdags ä Fårön, dels i onsdags å Fårösund, och på båda ställena halva beslut fattats om mejeriers anläggande. För mejeriet å Fårön, som blir beläget på nordöstra sidan af ön, tecknades genast 60 aktier, bolagsordning antogs och till interimstyrelse valdes löjtnant von Schewen, handl. M. Ekström, skollärare Ringbom samt hemmansägarna, K. Olsson, Gåsemora och Martin, Marpuse.
Vid sammanträdet å Fårösund tecknades 58 aktier, hvadan äfven der bolagsordning antogs och styrelse valdes. Ledamöter blefvo handl. Smitterberg, skollärare Kellström samt hemmansägarna Broman å Hau, Nyman och Dahlström.
I dag har agronomen Kihlberg rest till Lummelunda för att fullborda teckningen derstädes för ett mejeri för Lummelunda med omnejd.

Gotlands Allehanda
Fredagen 15 Juni 1888
N:r 48

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *