Visby idrottsförening

hade i förgår qväll å Stadshotellet sitt andra ordinarie sammanträde för året, besökt af ungefär ett 20-tal ledamöter. Vid sammanträdet valdes till revisorer af föreningens räkenskaper för innevarande år notarien J. H. Bachér och literatör A. Veström med notarien R. Vahlström till ersättare.
Då det å, vågbrytaren belägna badhus, som föreningen förra sommaren hyrde, under den svåra Septemberstormen i fjor blåst sönder, och de andra båda badhusen ej ansågos lämpliga, enär vattnet vid dem är för grundt, så att hoppning och dykning der ej kunna öfvas, beslöt med fäst afseende här föreningen att å lämplig plats bygga ett eget badhus, och åt styrelsen, som ägde att inom föreningen utse och med sig förena tre sakkunniga ledamöter, uppdrogs att till nästa sammanträde som borde hållas redan om en vecka, inkomma med fullständig utredning rörande kostnaderna, badhusets utseende och inredning m. m.
Angående sommaröfningarna bestämdes, att bollspel och gångöfningar flitigt skulle idkas. Till instruktörer utsagos för segling och rodd bokhållaren J. P. Eklund samt uti bollspel bokhållaren G. Bolling och notarien R. Vahlström.
I och för firande af föreningens något mer än ettåriga tillvaro beslöts att inom kort anställa en enkel fest.
Fyra nya ledamöter invaldes i föreningen.

Gotlands Allehanda
Måndagen 28 Maj 1888
N:r 43

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *