Från landsbygden. Näs.

(Bref till Gotl. Alleh.)
Näs, 26 Maj.

Ett störande uppträde
ägde rum efter slutad gudstjenst i Näs kyrka andra dag pingst. Då folket kom ut ur kyrkan, ankom till stället en person, som med häftiga ord och åtbörder gaf sin närvaro tillkänna. Personen i fråga, som i förbigående sagdt är en känd poliskund, aflägsnade sig efter en stund under högljudda svordomar.

En ovanlig syn
fick man se enligt hvad för eder meddelare berättats sistl. Kristi himmelsfärdsdag. En landtman har i trakten var näml. då ute på sin åker sysselsatt med såningsarbete. Af andra personer underrättad om att det var helgdag, ville han först icke tro det, men en titt i almanackan gjorde honom öfvertygad om förhållandet.

Många delägare
i ett hemman kan det finnas på somliga ställen. Så t. ex. vid Skåls i Näs finnas icke mindre än 20, säger tjugu, hemmansägare.

Grönt korn
kan man nu få se på somliga ställen här i trakten.

Gotlands Allehanda
Måndagen 28 Maj 1888
N:r 43

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *