Jemlikt 4 § i lagen

angående handelsregister, firma och prokura, den 13 Juli 1887, kungöres att i handelsregistrets aldelning för enskilde näringidkare och handelsbolag denna dag intagits anmälan af
Jacob Petter Carlsson att han ämnar fortarande utöfva handel i Tofta socken under firma J. P. Carlsson;
Olof Vilhelm Lagergren att han ämnar fortsätta förut idkad handelsrörelse i Gammalgarn socken under firma O. V. Lagergren;
Johan Petter Victor Ericsson att han ämnar fortfarande idka handel i Östergarn socken under firma Victor Ericsson;
Carl Henrie Ericsson att han ämnar fortsätta förut idkad handelsrörelse i Östergarn socken under firma Carl Ericsson;
Petter Herman Rondahl att han ämnar fortfarande utöfva handel med bränvin m. m. i Östergarn socken under firma Herm. Rondahl.
Visby i Landskansliet 24 Maj 1888.
På Landshöfdinge Embetets vägnar:
Johan Hambræus.
Johan Gardell.

Gotlands Allehanda
Fredagen 25 Maj 1888
N:r 42

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *