Från landsbygden. Rone.

(Bref till Gotl. Alleh.)
Rone, 24 Maj.

Sjukdomsfall.
Af ett slaganfall träffades konsul Karl Broandar andra dag pingst, då han var på tillfälligt besök vid en af sina egendomar i Eke. Han skulle, enligt hvad berättats, just gå uppför en trappa till ett boningshus, då han segnade ned och var och förblef under natten mållös. Läkare eftersändes genast, som tillrådde honom qvarstanna på stället ett par dagar. Han är dock nu bättre samt förd till sitt hem och gods hopp finnes om vederfående.

Vårbruket
kan snart sägas vara afslutadt. Hafre- och kornsådden år på de flesta ställen verkstäld och sättning af potatis pågår på sandjordarne nu som bäst. Stor liflighet och brådska har gjort sig gällande på alla områden för landtmannen nu sedan det tycks vilja blifva sommar på allvar. Ehuru ingen foderbrist just förspörjas, ha dock några släpt ut sina ungkreatur. Trots värmen ha vadprisen stigit och torr ved är svår att få.

En tacka
har på ett år lammet tvänne gånger, hvilket mycket sådan plägar inträffa. Första gången var i September förra året och andra gången nu i April.

Ystning
pågår nu vid härvarande mejeri med omkring 350 kannor mjölk dagligen.

Rågax
tunnor i en åker här 23 dennes.

Gotlands Allehanda
Fredagen 25 Maj 1888
N:r 42

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *