Dispositionen av de gotländska lanthamnarnas överskottsmedel.

Kommerskollegium tillstyrker hos k. m:t begärt medgivande för länsstyrelsen i Visby att — utan hinder av gällande, år 1875 utfärdade bestämmelser — för avskrivning av ränte- eller kapitalfordringar för lån, som lämnats för de gotländska hamnarnas räkning, eller för direkta anslag till dessa hamnar anvinda intill 60 proc. av det överskott å hamnarnas gemensamma reservfonds årsinkomster, som från år 1927 uppstått och som kan komma att uppstå intill utgången av år 1932 sedan administrativkostnader och övriga för hamnarna gemensamma utgifter bestritts. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 13 December 1928
N:r 293

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *