Konkurs.

Boet efter avlidne postassistenten Anders Gabriel Sandberg, förr i Visby, senast i Nyköping, har på grund av denna dag ingiven ansökan vid rådhusrätten i Visby blivit försatt i konkurs. Första borgenärssammanträdet i konkursdomaren i Visby å rådhusrättens sessionssal den 4 januari 1929 kl. 11 f. m. Bevakningar, i två exemplar, böra vara ingivna eller med posten inkomna till konkursdomaren senast den 19 januari 1929, Kungörelser om konkursen skola inflras i Gotlands Allehanda.
Visby rådhus den 7 december 1928.
Konkursdomaren.
Postadress: rådhuset, Visby.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 11 December 1928
N:r 291

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *