Från landsbygden. Stenkumle.

STENKUMLA, 11 dec.
En högstämd andaktsstund hölls förliden söndag i msssionskapellet vid Källgårds med början kl. 3 e. m. Pastor O. Sollerman, Klintehamn, inledde högtids. urlunden varefter förekom tal av pastor P. Hyden, Halla med text från Fil. 4: 19, hr H. K. Söderström talade över Jud. vv. 2 —21, A. Thingström läste Upp. 7: 9 f. ungdomsmissionär E. Lundblad talade med text ur Jud. brev. v. 3. T. Thomson, Klintehamn, och pastor K. Eriksson i Gothem alvslöto mötet med korta anföranden. Mellan de många talen sjöng Stenkumle, blandaktie pårgkör ett flertal vackra, sånger, däribland en del adventssånger. I kollekt uppbars cirka 12 kronor.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 11 December 1928
N:r 291

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *