Stånga. Firma Valdemar Lundgren.

Stånga. Firma Valdemar Lundgren.

Hovslageri & Smidesverkstad. Stånga. Tel. 25.
Företaget startades år 1879 av smedsmästare Jöns Lundgren som drev rörelsen till år 1926. Dennes son, smedsmästare Th. Lundgren, som erhållit sin utbildning hos fadern, Jöns Lundgren, startade egen rörelse år 1903. Nuvarande innehavaren övertog rörelsen 1940. Han har erhållit sin utbildning hos fadern, hos vilken han varit verksam allt sedan barndomen. Hovbeslag och i övrigt allt som hör till branschen utföres. Verkstadslokalerna äro ljusa och rymliga samt försedda med moderna maskiner. Fastigheten är uppförd år 1903. Den är taxwead till 4.800 kr. och brandförsäkrad för 12.000 kr. En person är anställd i rörelsen.

Hans Valdemar Lundgren är född den 10 februari 1901 och son till smedsmästare Th. Lundgren o. h. h. Hilda f. Persson, samt gift sedan 1925 med Helga Karlsson. Barn: Margit, född 1926.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *