Stånga. Stånga Taktegelfabrik.

Stånga. Stånga Taktegelfabrik.

Inneh. Arthur Bergström, Olof Häglund och Arvid Jacobsson. Stånga. Tel. 29.
Innehavaren började inom byggnadsbranschen år 1913 hos byggmästare Pettersson i Stånga. Denna anställning innehade han till år 1924 då nuvarande företag övertogs. Lokalerna äro nu ljusa och rymliga samt försedda med fullständig modern maskinell utrustning. År 1924 bildades bolag med Boltof Botolfsson som delägare. Denne försålde sin del år 1932 till Olof Häglund, Hägvide, och Arvid Jacobsson, Gunbalde. Som firmatecknare fungerar fabrikör Arthur Bergström. Tillverkningarna, som levereras över hela Gotland, utgöras av en- och tvåkupigt taktegel, murregel, rör i olika dimensioner samt brunnsringar. Fastigheten är taxerad till 7.000 kr. och brandförsäkrad för 19.000 kr. Sex personer äro anställda i rörelsen.

Arthur Julius Bergström är född den 26 juli 1895 och son till grovarbetaren August Bergström o. h. h. Lorentin f. Ahlberg, samt gift sedan 1919 med Anna Botolfsson. Barn: Dagny, född 1919, och Rune, född 1929.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *