Från landsbygden. Grötlingbo.

GRÖTLINGBO, 3 dec.
Under den gångna veckan har verksamheten i missionshuset varit ganska livlig. På tisdagens afton hade kyrkliga syföreningen sin försäljning, torsdag talade pred. G. Vestin allvarligt och uppbyggelserikt, och på lördag hälls skördefest. Syföreningsfärsäljnien gick med kläm och fart och köplusten var god. Klubban sköttes av kyrkoherde Jakobsson, som även före försäljningens början häll ett kort inlednin sanfärande. Det pekumära resultatet blev 335:36 brutto, vilkiet går till Svenska kyrkans mission.
Liksom syföreningsförsäljningen var även skördefesten talrikt besökt och gav gott resultat. Även då talade kyrkoherde Jakobsson minnande om Guds många och stora nådegåvor till oss och manande oss att i verk och gärning visa vår tacksamhet för desamma. Som vanligt hade jordbruks- och trädggårdsprodukter av olika slag skänkts, och de betalades även bra, varför behållningen blev den vackra summan av 486 kr., som komma att fördelas mellan Sv. kyrkans och Ev. Fosterlandsstiftelsens missioner.
Bättre väder tycks det nu äntligen bl. Det myckna regnandet har upphört och luften är klarare och kallare.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 December 1928
N:r 286

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *