Slite. Firma Josef Ardell.

Smides- & Reparationsverkstad. Slite. Telefon: 184.
Vid sexton års ålder erhöll innehavaren anställning vid Fole verkstad i Visby. Denna plats innehade han i ett och ett halft år, varefter han konditionerade hos smedsmästare Pettersson, Söderport, Visby, i ett år. Därefter erhöll han anställning hos smeden G. Pettersson i Barlingbo, hos vilken han var verksam i åtta månader. Därefter var han åter anställd i Fole verkstad samt hos smeden Johansson i Gothem i ett år. Efter fullgjord militärtjänstgöring erhöll han plats hos A. -B. Lina Myr. Åren 1918-1931 innehade han eget företag i Boge och åren 1932-1942 innehades en smides- och reparationsverkstad i Slite. Sistnämnda år inflyttade rörelsen i nuvarande nyuppförda fastighet. Den inrymmer stor och ljus verkstadslokal. Moderna maskiner äro installerade. Verkstadsfastigheten är brandförsäkrad för 4.500 kr. Alla slag av reparationer utföras.

Josef Valdemar Ardell är född den 25 januari 1890 och son till byggmästare C. A. Ardell o.h.h. Selma Maria f. Pettersson, samt gift sedan 1918 med Hildur Amirantia Veström. Barn: Karl Albin, född 1918, anställd vid Stockholms El. Verkstad, Värtan.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *