Slite. Firma Konrad Rondahl.

Gravvårds-Stenhuggeri. Box 378. Slite. Tel. 150.
Innehavaren började lära yrket år 1898, då han erhöll anställning hos fabrikör Müller. Denna plats innehade han i sex år, varefter ett kooperativt stenhuggeri med sexton medlemmar bildades. Detta företag drevs i sex år. Han innehade därefter plats vid olika stenhuggerier i Sverige under tio år samt erhöll sedan anställning vid Slite Cementfabrik. I sistnämnda firma var han verksam i tretton år. År 1933 startades nuvarande företag i egen, samma år uppförd fastighet, vilken med inventarier är brandförsäkrad för 12.000 kr. I företaget utföres allt som hör till yrket.

Johan Konrad Sigfrid Rondahl är född den 15 juli 1881 och son till snickarmästare Johan Rondahl o. h. h. Emma f. Lindström, samt gift sedan 1911 med Anna Hansson. Barn: Einar, född 1911, Dagny, född 1913, Thyra, född 1918, Allan, född 1920, Tage, född 1921, Sten, född 1923, och Arne, född 1929.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *