Slite. Firma Leon Johansson.

Slite. Firma Leon Johansson.
Slite. Firma Leon Johansson.

Byggnadsrörelse. Slite. Tel. 62.
Innehavaren kom som adertonårig till byggmästare Heidenberg i Visby och var anställd hos denne i sju år. Han flyttade därefter till Ljugarn och startade egen rörelse, vilken han drev i tio år, varefter en mindre, omodern fastighet i Slite inköptes. 1935 uppförde Johnsson nuvarande tegelfastighet. Denna är taxerad till 18.500 kr. Firman har anlitats av såväl kommunala som statliga inrättningar samt av privatpersoner i olika platser på Gotland. 10-15 personer äro anställda i företaget.

Karl Leonard Johnsson är född den 6 juni 1890. Sedan 1914 är han gift med Kally Johansson. Barn: Rune, född 1918, Asta, född 1921, och Malte, född 1930.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *