Slite. Firma H. Jonasson.

Slite. Firma H. Jonasson.

Slakteri & Charkuterifabrik. Slite. Tel. 56, 169.
Firman startades 1920 i förhyrd lokal i gamla gästgivaregården, Slite. Nu förfogar firman över en egen i alla avseenden fullt modern, hygienisk och förstklassig anläggning. Alla slag av charkuterivaror tillverkas. Levande kreatur uppköpas för slakt, och leveranser ske i såväl parti som minut till Stockholm m. fl. platser. I den egna affären försäljas konserver, ost, grönsaker m. m. I företaget äro fem personer anställda. Innehavaren är ordförande i Gotlands läns Slakteri- och Charkuteriidkareförening och medlem i Slite Fabriks- och Hantverksförening.

Henning Jonas Emanuel Jonasson är född den 27 juni 1897 och son till resanden Fabian Karlsson o. h. h. Anna-Lisa f. Pettersson. Sedan 1921 är han gift med Elin Hilma Gurli Malmberg. Barn: Stig Roland, född 1922, och Ivan, född 1923.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *