Spritbolaget har fått ansvarsfrihet.

Kontrollstyrelsen har nn granskat systemaktiebolagets i Visby färvaltning och rikenskaper fön år 1927. Därvid har styrelsen uppmärksammat, att bolaget å sin fastighet avskrivit 1,800 kr. Styrelsen påpekar, att dylik avskrivning ej får ske utan styrelsens medgivande. Enär granskningen i övrigt ej givit anledning till erinran har styrelsen beviljat bolaget ansvarsfrihet. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen 22 november 1928
Nr 275

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *