Direktionen för Gotlands läns lasarett

infordrar härmed senast den 1 instundande december månad kl. 12 på dagen skriftliga förseglade till direktionen ställda anbud för 1:sta halvåret 1/1—30/6 1929 å erforderliga kvantiteter kött, fläsk och korvvaror, oskummad och skummad mjölk, grädde, post, hel- och halvfet, margarin, svagdricka, potatis, diverse specerier samt olika slags bröd, att levereras å lasarettet enl. anvisning och på rekvisition av sysslomannen.
Aomslaget antecknas vad anbudet avser. Den som avgiver anbud är därvid bunden tills anbudsprövning försiggått.
Kungl. förordningen den 16/1 1920 och Kungl. Medicinalstyrelsens kungörelse den 16/11 1894 lända till efterrättelse.
Visby i november 1928.
Lasarettsdirektionen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 20 november 1928
Nr 273

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *