Torvstaten.

Frågan om indragning av mellersta, borgmästardistriktet torde komma att lösas i samband med behandlingen av besparingssakkunnigas förslag till kommerskollegii omorgasation. Kollegium har nu hos k. m:t förklarat sig godtaga sakkunnigas förslag ifråga om torvstatens organisation. Meningen är då bl. a., att Gotland skulle hänföras till södra torvingeniörsdistriktet. (P.)

Gotlands Allehanda
Måndagen 19 november 1928
Nr 272

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *