Krigsrätt om branden på Visborgs slätt.

Krigsrätt har i dag hållits å Visborgs slätt för utredning rörande omständigheterna vid den stora branden därstädes för en tid sedan, då stora värden av regementets förråd gingo till spillo. Något ersättningsanspråk från kronans sida har hittills icke framställts och det beror på den fortsatta utredningen, om något sådant över huvud taget kan ifrågakomma. Enligt vad som framkommit, har regementets förrådsförvaltare tidigare gjort framställning om åtgärder för skydd mot händelser av det slag, som nu inträffat, vilket emellertid icke bifallits. Saken uppsköts till nytt sammanträde.

Gotlands Allehanda
Lördagen 17 november 1928
Nr 271

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *