Visborgs fältrittklubb

hade i går eftermiddag sitt årssammanträde, som hålls i artillerikårens officersmäss under överste G. Salanders ordförandeskap. Års- och revisionsberättelserna föredrogs och ansvarsfrihet beviljades. Den av styrelsen uppgjorda arbetsplanen för nästa år godkändes, likaså styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för samma år. Till styrelseledamöter återvaldes kapten O. Nettrén och löjtnant Nils Borg samt nyvaldes. kaptenerna L. A. Rosengren och N. Söderberg efter kaptenerna T. Ytterberg och G. von Braun. Styrelsen i sin helhet utgöres sålunda av överste G. Salander, ordf., kapten E. Malmgren vice d:o, löjtn. N. Borg, sekreterare och skattmäst., kapten Rosengren, master, godsäg. Felix von Corswant och kaptenerna Nettrén och Söderberg. Revisorer blevo kapten G. Silvérs och löjtnant N. Bergman med löjtnanterna S. Hambn och E. Steffen som suppleanter. Till ombud vid S. R. C:s generalförsamling i Stockholm utsågs löjtn. Borg med löjtn. Hambn som suppleant.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 15 november 1928
Nr 269

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *