Deklaration hädanefter före 15 februari.

De nya skattelagarna ha nu utkommit i svensk författningssamling. De träda i kraft 1 jan. 1929 och avvika i väsentliga delar från nu gällande författningar. Karaktäristiskt är, att lagarna svällt ut till mångdubbla omfånget i jämförelse mad dem som nu upphävas. Sidantalet uppgår till icke mindre in 289.
Genom de nya författningarna slopas bevillningsförordningen och den till sitt belopp obetydliga bevillningen upphör att utgå. Förordningen ersättes med kommunalskattelagen.
Bland nyheterna i taxeringsförordningen lägger man särskilt märke till att deklarationstiden framflyttats till 15 februari.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 15 november 1928
Nr 269

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *