Stadsfullmäktiges annonser.

Stadsfullmäktiges socialdemokratiska grupp hade i motion hemställt, att stadsfullmäktiges annonser måtte införas även i Gotlands Folkblad i samma utsträckning som i stadens övriga tidningar. Drätselkammaren hade tillstyrkt motionen, vilken också bifölls av stadsfullmäktige.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 14 November 1928
Nr 268

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *