Löneförbättring vid flickskolan.

Drätselkammaren har tillstyrkt en av styrelsen för Visby högre flickskola gjord framställning, att stadsfullmäktige måtte till tillfäl:ig löneförbättring åt lärarepersonalen vid Visby högre flickskola under läsåret 1928-29 bevilja ett förslagsanslag av 2,800 kr. Enligt gällande förordning uppställes som villkor för erhållande av statsbidrag till tillfällig löneförbättring, att 20 proc. av beloppet beviljas från kommuner eller enskilda.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 November 1928
N:r 265

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *