Tofta kommun förlorade i taxeringstvisten.

Kammarrätten har ogillat av Tofta kommun anförda besvär över Gotlands läns prövningsnämds beslut att förordna, att av de under Gotlands artillerikårs förvaltning stående fastigheternas taxeringsvärde 106,900 kr., 36,600 kr. skullen överföras till 1924 och 1925 års taxeringslängder för socknen över sådana staten,
tillhörig fast egendom, för vilken bevillning icke erlägges. I besvären hade socknen yrkat fastställelse av taxeringenämdens beskattningsåtgärd. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 8 November 1928
N:r 263

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *